GEOphoto.NO | Fotokart
FOTOKART - GEOphoto FOTOKART
Velg færre/flere bilder vist på kartet:    
PS! Av bildene uten stjerner (lavest rangering) er det kartposisjon på kun ~30% (ca. 600 stk). Disse er stort sett nyere enn 2008, da bildene i stor grad har blitt "automatisk" posisjonert. Av de beste bildene, de med tre, fire og fem stjerner, er alle (ca. 650 stk) posisjonert på kartet.