GEOphoto.NO | Høstseilas Stokkøya-Tafjord 2013

Sted (fra kartposisjon): Norge - Nord-Trøndelag - Leksvik

Sted (fra kartposisjon): Norge - Nord-Trøndelag - Leksvik

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Vindmøller før soloppgang ved Valsneset sør for Vallersund i Bjugn

Vindmøller før soloppgang ved Valsneset sør for Vallersund i Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Bjugn

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Ørland

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Ørland

Morgenseiling i stiv østlig kuling utenfor Ørlandet, med sørlig kurs rett mot Kjeungskjæret

Morgenseiling i stiv østlig kuling utenfor Ørlandet, med sørlig kurs rett mot Kjeungskjæret

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Hitra

Sted (fra kartposisjon): Norge - Sør-Trøndelag - Hitra

Sted (fra kartposisjon): Norge - Møre og Romsdal - Aure

Sted (fra kartposisjon): Norge - Møre og Romsdal - Aure

Sted (fra kartposisjon): Norge - Møre og Romsdal - Aure

Sted (fra kartposisjon): Norge - Møre og Romsdal - Aure